Alkusammutus

Alkusammutus
Alkusammutus

Tulipaloksi sanotaan hallinnasta riistäytynyttä liekkipaloa. Liekkipalo edellyttää happea, riittävän korkeaa lämpötilaa, palavaa ainetta sekä palamisen häiriintymätöntä ketjureaktiota. Jos jokin näistä edellytyksistä estetään, palaminen ei ole mahdollista. Alkusammutukseen voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia keinoja ja välineitä.

Käsisammutin

Käsisammutin on enintään 20 kg painoinen sammutin, joka on uudelleen täytettävissä. Sammuttimessa on venttiili, joka mahdollistaa sammuttavan aineen tulon katkaisemisen. Pienikokoisessakin sammuttimessa sammuttavaa ainetta on oltava ainakin 1 kg.

Sammuttimet jaetaan soveltuvuutensa perusteella luokkiin A (kiinteiden aineiden palot), B (nestemäisten aineiden palot) ja C (kaasujen palot).

  • Jauhesammutin on yleiskäyttöinen ja ABC-jauheella täytetty sammutin soveltuu kaikenlaiseen sammuttamiseen sekä ulkona että sisällä. Sammutusvaikutus perustuu palamisen ketjureaktion katkaisemiseen sekä jossain määrin jäähdyttämiseen. Käsisammutin toimii paineella joten sammutesuihku voidaan kohdistaa paloon jopa 4-5 metrin etäisyydeltä ja näin sammuttajan omaa turvallisuutta parantaa. Sammutustilanteessa pyritään saattamaan sivuttaisella “lakaisuliikkeellä” letkua ohjaten yhtenäinen jauhematto palavan aineen pintaan.
  • Neste- ja vaahtosammuttimia käytetään yleensä kohteissa joissa sammutusaineelta edellytetään pölyämättömyyttä, esim. toimistot, arkistot, sairaalat. Sammutusaineella on paloon tukahduttava ja jäähdyttävä vaikutus.
  • Hiilidioksidisammutin soveltuu sähköpalojen sammutukseen paikoissa missä sammutteelta vaaditaan ehdotonta siisteyttä, esim.sähkö- ja tietoliikennekeskukset. Hiilidioksidi sammuttaa palon syrjäyttämällä hapen palavassa kohteessa.

Pikapaloposti

Pikapaloposti on vedellä toimiva vesijohtoverkostoon hanalla yhteydessä oleva sammutuslaite. Siinä on 20-30 m pitkä puolijäykkä kumiletku kelalla sekä letkun päässä avattava suihkuputki. Palotilanteessa avataan verkostohana, vedetään letku kelalta kohteen läheisyyteen ja aloitetaan sammutus avaamalla suihkuputki ja kohdistamalla vesisuihku palavaan aineeseen. Palava kohde pyritään jäähdyttämään niin ettei palamislämpötilaa enää saavuteta. Vesi soveltuu parhaiten sammutteeksi kuituaineiden (puu, paperi, tekstiili yms.) paloissa.

Sammutuspeite

Sammutuspeite on omimmillaan pienten palonalkujen tukahduttamisessa esim. kotona. Käryävää sähkölaitetta sammuttaessa olisi hyvä vetää pistoke seinästä irti tai katkaista sähkö sähkötaulusta. Sammutuspeitteen tulisi olla riittävän kokoinen, vähintään 120 x 180 cm2, jotta sillä saa suojattua itsensä paloa lähestyttäessä. Sammuttaminen tulisi tehdä kädet suoraksi ojennettuina ja peitteen yläosa käännettynä suojaamaan käsiä. Peite tulee nostaa riittävän korkealle että myös sammuttajan kasvot on suojattu. Lasketaan sammutuspeite palavan kohteen päälle rauhallisesti ja odotetaan että palo on varmasti tukahtunut. Jos palava kohde on suuri ja/tai hankalassa paikassa, sen sammuttaminen onnistuu parhaiten käsisammuttimella.